A honlap 1280X1024 vagy ennél nagyobb felbontásra van optimalizálva
 


8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.

Telefon: 06 22 576 200
Fax:       06 22 576 204

E-mail: polgido@gmail.com
Az "Indián Nyár" szociális alapítványt az intézmény egyik lakója Zsigmond Gyuláné alapította 2002-ben.

Az alapítvány célja:
Az intézményben élők életkörülményeinek javítása, ezen belül a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása útján az életük minőségének jobbá tétele.
Célja továbbá, hogy az itt élőket megismertesse az egészséges életmóddal és elősegítse ennek gyakorlati megvalósulását.
Az ápolást, gondozást végzők szakmai továbbképzéséhez, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók anyagi és erkölcsi elismeréséhez is hozzájárul.

Az alapítvány formája:
Az alapítvány nyitott, ahhoz fennállása alatt magán és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tetszés szerinti - pénzbeni és természetbeni - adományokkal csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány Alapító Okiratában foglaltakat elfogadják, illetve tudomásul veszik.
A csatlakozók jogosultak - az alapítvány céljaival egyező - javaslatot tenni az általuk adott vagyon vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a feltételek elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány vagyona:
Az alapítvány vagyonát és kamathozadékát az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni, melyről a kuratórium dönt. A 4 tagú kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó, végrehajtó szerve. Biztosítja az alapítvány folyamatos működését, gondoskodik az alapítványi vagyonnak az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti felhasználásáról.

Az alapítvány címe:
"Indián Nyár" Szociális Alapítvány
8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.
Telefon/fax: 06-22-576-204
e-mail: polgido@gmail.com
Honlap: www.polido.hu


Az alapítvány számlaszáma: 11736099-20003737 (OTP Polgárdi)

Kérjük támogassa az alapítványunk működését!

Az alapítvány kuratóriuma minden adományt az itt élő és dolgozó emberek érdekében használ fel. Nagy szüksége van az egyének és a társadalom támogatására, emberi segítségnyújtásra ahhoz, hogy a törvényben dekralált jogukkal, az esélyegyenlőséggel az érintettek a mindennapokban élni tudjanak.
Kérjük gondoljon erre a személyi jövedelemadója bevallásakor is és támogassa az alapítvány működését adója 1%-ának felajánlásával.

Az alapítvány adószáma: 18488096-107

KÖSZÖNJÜK!